آنلاین

وظایف وکیل اراضی چیست ؟

س از اینکه اوراق قضایی ابلاغ شد اگر ظرف مدت ۳ روز مستاجر اقدام به تخلیه نکرد امر تخلیه توسط مامور اجرا انجام می شود. در دعاوی کیفری، ابلاغ دعوا به متهم توسط احضاریه انجام می شود در حالیکه این ابلاغیه در دعاوی حقوقی توسط اخطاریه انجام می شود. وکیل خانوادهای که برای خود انتخاب میکنید باید دارای سابقه خوبی باشد و بهتر است سوابق او را هم در نظر بگیرید تا با اطمینان مسائل حقوقی خود را با او در میان بگذارید. وکیل خانواده همچنین می تواند در مورد طلاق های معقول مالی پس از طلاق مشاوره کنند و اطمینان حاصل کنند که دارایی ها به طور منطقی و منصفانه بین طرفین تقسیم می شوند . تجربه بالای وکیل خانواده در پرونده های مربوط به خانواده، تخصص وی در امور خانوادگی و آگاهی از روند قضائی دعاوی خانواده؛ در دستیابی به خواسته مورد نظر طرفین در مراجع قضائی الزامی است. نکته بسیار مهم در دعاوی کیفری این است که، فقط یک بار امکان مطرح کردن آن وجود دارد و طرح مجدد آن امکان پذیر نیست، نتیجه گیری اشتباه، عدم آگاهی کامل از مسائل کیفری، حقوق موکلین را ضایع کرده و علاوه بر آن، هزینههای دادگاه خسارات جدیدی را برای موکل به بار میآورد و حتی زمان از دست رفته را نیز از بین میبرد و همین امر باعث حساسیت پرونده های کیفری است که هر وکیلی از عهده آن بر نمی آید.

وکیل کیفری در مشهد، جزئیات پرونده را با مطالعه اولیه و همچنین بعد از آن به دقت بررسی خواهد کرد و کلمه ای را از قلم نمی اندازد، چرا که حتی یک کلمه کوچک، که شاید از دید همگان مهم به نظر نرسد، از دید او به نفع موکل تمام شود. همچنین وکیل کیفری باید زبل و هوشیار باشد و از هر نکته و سخنی در کلام طرف مقابل یا وکیل او به نفع موکل خویش بهرهبرداری کند. شاکی بر علیه متشاکی (طرف مقابل) متنی را به اسم شکوائیه به دادگاه و خطاب به دادستان ارائه میدهد. بر عکس دعاوی حقوقی که هر دو طرف برای خاتمه میتوانند با هم به توافق برسند. شاکی، مشتکی عنه یا متهم و اتهام در دعاوی کیفری به ترتیب هم ردیف خواهان، خوانده و خواسته در دعاوی حقوقی است. فن وکالت عمری به درازای تاریخ بشری دارد و شاید قدیمیترین اثر مکتوب مرتبط با وکالت را گل نبشتهای به جا مانده از تمدن سومری دانست که شرح حال یک دادگاه قتل است و در آن شرح داده شده است که دو وکیل از یک متهم به قتل دفاع می کنند و البته موفق میشوند او را از اتهام وارده تبرئه کنند.

به هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی که ارتکاب عمل مجرمانه به او نسبت داده شده و در محکمه صحت این انتساب احراز شده باشد. چنانچه مردی از ثبت نکاح دائم و یا موقت امتناع نماید میتوان بر علیه او در دادگاه خانواده دادخواست داد و وی را الزام نمود. وی می افزاید: متاسفانه دوربین در مسیر رفت و برگشت این بولوار کم داریم و چهار دوربین در این مسیر نصب شده است و عملا نمی تواند برای کل بولوار وکیل آباد پاسخگو باشد، چرا که طبق استانداردها برای هر کیلومتر باید یک دوربین داشته باشیم اما با وجود حساسیتی که در این مسیر وجود دارد، تاکنون این موضوع امکان پذیر نشده است.وی تاکید می کند: باید در این زمینه شهرداری و سازمان ترافیک پای کار بیایند، حتی شده دوربین های تصنعی ایجاد شود چرا که باید برای این مسیر بیشتر مانور صورت بگیرد، ضمن این که مقام قضایی هم در این زمینه پیگیر است. که شرعاً و قانوناً از جمله وظایف وی به حساب نمی آید میتواند از زوج مطالبه دستمزد نماید. در تحوّل کیفی، نوع ضمانت اجرای کیفری از اقسام متداول، از جمله حبس، جزای نقدی، شلاق، اعدام، محرومیت از حقوق و مصادره اموال تغییر یافته و به ضمانت اجراهای مدنی یا اجرایی تغییر می یابد.

در دعاوی حقوقی، با رضایت خواهان دعوا خاتمه یافته و پرونده بسته می شود، اما در بسیاری از دعاوی کیفری، حتی با وجود رضایت شاکی یا مجنی علیه نیز پرونده خاتمه نمی یابد و آثار معنوی جرم باید جبران شود. دقت داشته باشید که این مراحل را باید به درستی وارد کنید، در غیر این صورت سند شما به درستی تحویل داده نمی شود. هیچ کس را نمی توان » : است. طبق مجازات اسلامی هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانونگذار آن عمل را تحت عنوان جرم شناخته و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. در زمینه مشکلات قانونی شما می کند (با در نظر داشتن هزینه های حق الزحمه وکیل ! تنها با تنظیم دادخواست توسط وکیل ،شما متحمل پرداخت هزینه ناچیزی خواهید شد ) که قابل قیاس نیست. بنابراین مهارت وکیل کیفری در امر جزایی باید بسیار زیاد باشد، تا بتواند تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده جرم را شناسایی نماید و بدین وسیله حق از ناحق شناخته شود.

منبع: وکیل پایه یک دادگستری (پروندی)

+ نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1400ساعت 12:13 توسط محتوانگار آنلاین | | تعداد بازدید : 9229